Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης CCC για διακόπτη κυκλώματος και προστασία ή ηλεκτρικό εξοπλισμό περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων εφαρμογής:

1. Η πρίζα (οικιακή και παρόμοια): για εφαρμογές εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, μόνο για το AC, έχει ονομαστική τάση 50 V, αλλά όχι μεγαλύτερη από 440 V, ονομαστικό ρεύμα όχι περισσότερο 32A, ταινίες ή βύσματα χωρίς Επαφές γείωσης και σταθερή, κινητή πρίζα. ισχύει επίσης και για το βύσμα του συγκροτήματος καλωδίου που είναι προσαρτημένο και προσαρτημένο στο βύσμα και την υποδοχή του συγκροτήματος επέκτασης καλωδίων Κινητό, επίσης κατάλληλο για χρήση ως μέρος ενός βύσματος συσκευής και πρίζας, Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα σχετικά ηλεκτρικά πρότυπα, αυτό ισχύει και για συνδεδεμένη συσκευή και τις υποδοχές που συνδέονται ή συνδέονται με τη συσκευή, με σταθερές πρίζες με ατέρμονες συνδέσεις, το ονομαστικό ρεύμα περιορίζεται σε ένα μέγιστο 16 A.

Υποδοχή (βιομηχανική): για τις ονομαστικές τάσεις λειτουργίας σε κύρια βιομηχανική χρήση για εσωτερική και εξωτερική χρήση δεν υπερβαίνει το 690V DC ή AC και 500 Hz AC, ονομαστικό ρεύμα όχι μεγαλύτερο από 250A του βύσματος και της πρίζας. τοποθετημένη στο εσωτερικό του ηλεκτρικού εξοπλισμού ή στερεωμένη σε αυτόν τον κατάλογο της συσκευής σύνδεσης ή της υποδοχής εισόδου συσκευής, ο κατάλογος και για το παρόν για προκαθορισμένη πολύ χαμηλή τάση στη συσκευή ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν αποκλείει αυτό το ηλεκτρικό εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε εργοτάξια ή για γεωργική, εμπορική ή οικιακή χρήση.

2. Διακόπτες για οικιακές και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Χειροκίνητα ηλεκτρικά συστήματα οικιακής χρήσης και παρόμοιες σταθερές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, μόνο για εναλλασσόμενο ρεύμα, με ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει το 440 V, ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει το 63 Α. επίσης κατάλληλο για διακόπτες με φώτα σήματος, διακόπτες με συνδυασμό διακοπτών και άλλες λειτουργίες (αλλά όχι για διακόπτες σε συνδυασμό με ασφάλειες), διακόπτες με διατάξεις συγκράτησης καλωδίων και συσκευές εξόδου καλωδίου Το μέγιστο όριο ρεύματος για τους διακόπτες με βιδωτούς ακροδέκτες είναι το μέγιστο 16A.

3. Συζεύξεις συσκευών (για οικιακή χρήση και παρόμοιους σκοπούς): Βύσμα με δύο πόλους για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές με επαφές γείωσης και γείωσης. Ο συζεύκτης για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας με την ονομαστική τάση υπερβαίνει το 250 V, την συχνότητα τροφοδοσίας της συσκευής ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών ονομαστικής τιμής 50 Hz ή 60 Hz που δεν υπερβαίνει το ρεύμα 16 A, κατάλληλο επίσης για εγκατάσταση στη συσκευή ή τη συσκευή και η συσκευή ή η συσκευή Ενσωματωμένη είσοδος συσκευής, κατάλληλη και για οικιακές συσκευές και παρόμοιες συσκευές
Διπολικά εξαρτήματα AC ή με επαφή γείωσης Συζεύκτες συνδέσεων χωρίς επαφή με το έδαφος, οι οποίοι κατά τη χρήση δεν υπερβαίνουν την ονομαστική τάση 250V, το ρεύμα που δεν έχει βαθμολογία υπερβαίνει το 16A, η συχνότητα 50 Hz ή 60 Hz AC; Επίσης ισχύει για μια συσκευή ή άλλη συσκευή που είναι μια υποδοχή ενσωματωμένης συσκευής ή άλλη συσκευή.

Συνδέσεις συσκευών (για βιομηχανική χρήση): Ονομαστική τάση εφαρμοζόμενη στην κύρια βιομηχανική χρήση για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ή όχι περισσότερο από 690V DC και AC 500Hz AC, δεν υπερβαίνουν το ονομαστικό καλώδιο τροφοδοσίας και το φις της συσκευής 250A συνδέεται
Δεν αποκλείεται ότι αυτά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργοτάξια ή για γεωργική, εμπορική ή οικιακή χρήση, ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει υποδοχές εισόδου εξοπλισμού εγκατεστημένες σε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και αυτός ο κατάλογος ισχύει για την κράτηση
Ηλεκτρικά εξαρτήματα σε ειδικές συσκευές χαμηλής τάσης.

4. Θερμικές ασφάλειες: Κατάλληλη για εγκατάσταση σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται γενικά σε κλειστούς χώρους για την προστασία τους από ασφάλειες σε περίπτωση αστοχίας, εφόσον το κλίμα γύρω από τις ασφάλειες και άλλα άμεσα περιβάλλοντα είναι παρόμοιο με το καθορισμένο συνθήκες και ισχύουν και για τις θερμικές ασφάλειες που χρησιμοποιούνται σε μη εσωτερικά περιβάλλοντα, ισχύουν για μονωμένες θερμικές ασφάλειες. Όπως τα δισκία ή η φουσκωμένη ασφάλεια, εφόσον το τετηγμένο υλικό απομακρύνεται, δεδομένου ότι η εργασία δεν επηρεάζει την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ειδικά για φορητές ή φορητές συσκευές, ανεξάρτητα από τον τόπο χρήσης, δεν επηρεάζουν την ασφαλή χρήση τους, κατάλληλες για θερμικές ασφάλειες ονομαστικής τάσης AC υπερβαίνει το 660V, ονομαστικό ρεύμα όχι μεγαλύτερο από 63A και συχνότητα από 45Hz-62Hz.

5. Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές Ηλεκτρικά εξαρτήματα Στέγαση: Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση με ονομαστική τάση όχι μεγαλύτερη από 440 V για οικιακή και παρόμοια χρήση Σταθερός ηλεκτρικός εξοπλισμός Ηλεκτρικά εξαρτήματα Περιβλήματα ή εξαρτήματα περιβλήματος στα οποία

CCC News

Κυκλοφόρησε νέος κανονισμός εφαρμογής CNCA-C11-01 για όχημα Κυκλοφόρησε νέος κανονισμός εφαρμογής CNCA-C11-01 για όχημα 2020-04-25 - στις 17 Απριλίου 2020, ένας νέος κανονισμός εφαρμογής ...
Τα επιχειρηματικά πεδία των οργανισμών πιστοποίησης CCC της Κίνας ενημερώθηκαν Τα επιχειρηματικά πεδία των οργανισμών πιστοποίησης CCC της Κίνας ενημερώθηκαν 2019-09-14 - CNCA κυκλοφόρησε Κίνα ccc certiaiton φορείς για έκρηξη ...
10 νέα κινεζικά πρότυπα GB κυκλοφόρησε 10 νέα κινεζικά πρότυπα GB κυκλοφόρησε 2019-08-16 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
Προϊόντα προστασίας κατά της εκρήξεως CCC Προϊόντα προστασίας κατά της εκρήξεως CCC 2019-07-17 - σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της CNCA, την προστασία από τις εκρήξεις ...
Νέα πρότυπα 374 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει Νέα πρότυπα 374 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει 2019-07-09 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
Νέα πρότυπα 173 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει Νέα πρότυπα 173 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει 2019-06-16 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
τα επιχειρησιακά πεδία των διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC ενημερώνονται τα επιχειρησιακά πεδία των διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC ενημερώνονται 2019-05-30 - σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της CNCA, πεδίο εφαρμογής ...
Η Geely δημιούργησε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γερμανία Η Geely δημιούργησε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γερμανία 2019-05-18 - Σύμφωνα με την Κίνα News Service Πεκίνο τον Μάιο 16 ότι ...
Κανόνες εφαρμογής για τον εξοπλισμό αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών Κανόνες εφαρμογής για τον εξοπλισμό αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών 2019-05-06 - Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Κίνας Πιστοποίησης ...
επιχειρηματικά πεδία των εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC της Κίνας ενημερώνονται επιχειρηματικά πεδία των εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC της Κίνας ενημερώνονται 2019-04-29 - επιχειρησιακά πεδία των επιλεγμένων εργαστηρίων δοκιμών για την Κίνα CCC ...

Υποστήριξη

Unterstützung

Εργάζεστε με το ρυθμό σας. Μπορείτε να χειριστείτε τα έργα σας ανεξάρτητα μέσω της πύλης μας, καθώς και να ενημερωθείτε για την προσωπική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεσμευθήκαμε στην ευκαιρία να σχεδιάσουμε τις δικές σας διαδικασίες

Ηλεκτρονική διαχείριση

Ηλεκτρονική διαχείριση

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τη δική σας διαδικασία πιστοποίησης, χωρίς όμως να χάσετε την τεχνογνωσία ή την υποστήριξη έμπειρων εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για διάφορες πιστοποιήσεις και σας προσφέρει λίστες ερωτήσεων, καθώς και έτοιμες φόρμες και πίνακες, καθώς και μια ενότητα για την αποσαφήνιση ανοικτών ερωτήσεων με έναν από τους υπαλλήλους μας.

Αλλαγή πιστοποίησης

Αλλαγή πιστοποίησης

Στον γρήγορο χρόνο μας οι αλλαγές στην επιχειρηματική ζωή είναι μια συνεχής συνοδεία. Μπορεί να καταστραφεί πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι γι 'αυτό. Το ΕΣ παρέχει μια επισκόπηση της συμμόρφωσης κατά τις αλλαγές.

Συνεργασία

Συνεργασίες

Έχουμε μόνο περιορισμένο χρόνο και οικονομική δυνατότητα και θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, οι συνεργασίες έχουν νόημα μόνο μεταξύ των σχετικών οργανισμών. Αυτά έχουν μια αξιόπιστη δομή, καθώς και μια καλή διαπροσωπική αρμονία.

Πήγαινε στην κορυφή