Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης CCC για ηλεκτρικά προϊόντα χαμηλής τάσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων εφαρμογής, καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

1. Προστασία από διαρροές: Κατάλληλη για ασφαλειοδιακόπτες υπολειπόμενου ρεύματος με τάση εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 380 V και ονομαστικό ρεύμα έως και 200 A. Η ανίχνευση υπολειπόμενου ρεύματος μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα και η τιμή αναφοράς υπολειπόμενου ρεύματος συγκρίθηκε και αν το υπολειπόμενο ρεύμα συσκευή (π.χ. συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος) ρεύμα σφάλματος του Η τιμή αναφοράς υπερβαίνει τις τρεις λειτουργίες που διαχωρίζουν το προστατευμένο κύκλωμα ή κάτι παρόμοιο ή ένα συνδυασμό μέσων (για παράδειγμα, από τον διακόπτη διαρροής και τον ασφαλειοδιακόπτη χαμηλής τάσης ή τη διάταξη υπολειμματικού ρεύματος του διακόπτη χαμηλής τάσης).

2. Διακόπτης: Ισχύει στις κύριες επαφές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε διακόπτες ισχύος των οποίων η ονομαστική τάση δεν υπερβαίνει το κύκλωμα AC 1000 V ή DC 1500 V.

3. Ασφάλεια: αν το ρεύμα υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή για ένα χρονικό διάστημα που επαρκεί για να φυσήξει ένα ή περισσότερα ειδικά σχεδιασμένα και αναλογικά προς αυτή την τρέχουσα πυροδοτούμενη ασφάλεια, με την οποία εισάγεται στην τελική διακοπή της συσκευής. Η ασφάλεια αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν την πλήρη συσκευή. Κατάλληλο για ασφάλειες με εγκλωβισμένες συνδέσεις ασφαλειών ρεύματος με ονομαστική ικανότητα θραύσης τουλάχιστον 6 kA. Η ασφάλεια ως προστασία δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση του κυκλώματος 1000 V AC ή συχνότητα που δεν υπερβαίνει το κύκλωμα DC ονομαστικής τάσης με το 1500V.

4. Διακόπτης χαμηλής τάσης (αποζεύκτης, αποζεύκτης, συνδυασμός ασφαλειών): Υπό κανονικές συνθήκες κυκλώματος (συμπεριλαμβανομένων των καθορισμένων συνθηκών υπερφόρτωσης) είναι δυνατή η ενεργοποίηση, φόρτιση και αποσύνδεση των ρευμάτων υπό ορισμένες μη κανονικές συνθήκες κυκλώματος (π.χ. βραχυκύκλωμα) ενεργοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια. Κατάλληλο για συσκευές διακοπής, αποσυνδέσεις, αποσυνδέσεις και συνδυασμούς ασφαλειών στο κύκλωμα διανομής και στο κύκλωμα κινητήρα, εάν η ονομαστική τάση δεν υπερβαίνει το 1000 V ή δεν υπερβαίνει το 1500 V DC.

5. Άλλες διατάξεις προστασίας κυκλώματος: για την προστασία του κυκλώματος ή των τμημάτων του κυκλώματος από ζημιά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό, εφαρμόστε στις κύριες επαφές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ονομαστική τάση που δεν υπερβαίνει το κύκλωμα AC 1000 V ή 1500 V DC.

6. Ρελέ: Όταν η αλλαγή στην ηλεκτρική είσοδο μιας συσκευής ελέγχου σε ένα κύκλωμα πληροί μια συγκεκριμένη απαίτηση, μια συσκευή μεταγωγής η οποία πραγματοποιεί μια προκαθορισμένη μεταβολή βήματος στην ελεγχόμενη ποσότητα σε ένα ή περισσότερα κυκλώματα ηλεκτρικής εξόδου της συσκευής εφαρμόζεται στην ονομαστική τάση εξοπλισμός βρόχου ελέγχου. μην υπερβαίνετε το AC 1000 V (συχνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1000 Hz) ή το 600 V DC.

7. Άλλοι διακόπτες: ένας μηχανικός διακόπτης που μπορεί να ενεργοποιήσει, να πραγματοποιήσει και να διακόψει την τροφοδοσία υπό κανονικές συνθήκες κυκλώματος (συμπεριλαμβανομένων των υπερβολικά φορτωμένων συνθηκών λειτουργίας), αλλά είναι επίσης σε θέση να τροφοδοτήσει υπό ορισμένες ανώμαλες συνθήκες (π.χ. υπό συνθήκες βραχυκύκλωσης) αντίστοιχα. Ηλεκτρικές συσκευές. Ένας διακόπτης προσέγγισης είναι ένας διακόπτης θέσης που μπορεί να λειτουργήσει χωρίς μηχανική επαφή με ένα κινητό μέρος. Ισχύει για μονάδες ελέγχου των οποίων η ονομαστική τάση δεν υπερβαίνει το AC 1000 V (συχνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1000 Hz) ή DC 1500 V.

8. Άλλες συσκευές: Κατάλληλο για συσκευές ελέγχου των οποίων η ονομαστική τάση δεν υπερβαίνει το AC 1000 V (συχνότητα που δεν υπερβαίνει τα 1000 Hz) ή DC 1500 V.

9. Διακόπτες χαμηλής τάσης: Ένας ή περισσότεροι διακόπτες χαμηλής τάσης και συναφή χειριστήρια, μετρήσεις, σηματοδότηση, προστασία, ρύθμιση κ.λπ. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για όλες τις εσωτερικές ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσεις, με δομικά στοιχεία. Ένας συνδυασμός που έχει διαμορφωθεί. Ισχύει για τον διακόπτη χαμηλής τάσης που δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση 1000 V και δεν υπερβαίνει το 1000 V. Εφαρμόζεται σε πλήρη σύνολα εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εξοπλισμό παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και μετατροπής ενέργειας και εξοπλισμό για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας. Κατάλληλο για σχεδιασμό, κατασκευή και εξακρίβωση για μία φορά ή πλήρη τυποποίηση σειρών μαζικής παραγωγής.

Τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα είναι:

GB16916.1
GB16916.21
GB16916.22
GB22794
GB24350
GB17701
GB22794
GB17885
GB20044
GB28527
GB16917.1
GB16917.21
GB16917.22
GB10963.1
GB10963.2
GB / T13539.2
GB / T13539.4
GB13539.1
GB13539.3
GB14048.1
GB14048.2
gb14048.3
gb14048.4
GB14048.5
GB14048.6
GB14048.9
GB / T14048.10
GB / T14048.11
GB / T22387
GB7251.12
GB7251.1
GB7251.2
GB7251.3
Κλπ

Λεπτομέρειες υπάρχουν στους κανονισμούς εφαρμογής: CNCA-C03-01: Συσκευές εναλλαγής χαμηλής τάσης 2014, CNCA-C03-02: 2014 Ni

CCC News

Κυκλοφόρησε νέος κανονισμός εφαρμογής CNCA-C11-01 για όχημα Κυκλοφόρησε νέος κανονισμός εφαρμογής CNCA-C11-01 για όχημα 2020-04-25 - στις 17 Απριλίου 2020, ένας νέος κανονισμός εφαρμογής ...
Τα επιχειρηματικά πεδία των οργανισμών πιστοποίησης CCC της Κίνας ενημερώθηκαν Τα επιχειρηματικά πεδία των οργανισμών πιστοποίησης CCC της Κίνας ενημερώθηκαν 2019-09-14 - CNCA κυκλοφόρησε Κίνα ccc certiaiton φορείς για έκρηξη ...
10 νέα κινεζικά πρότυπα GB κυκλοφόρησε 10 νέα κινεζικά πρότυπα GB κυκλοφόρησε 2019-08-16 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
Προϊόντα προστασίας κατά της εκρήξεως CCC Προϊόντα προστασίας κατά της εκρήξεως CCC 2019-07-17 - σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της CNCA, την προστασία από τις εκρήξεις ...
Νέα πρότυπα 374 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει Νέα πρότυπα 374 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει 2019-07-09 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
Νέα πρότυπα 173 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει Νέα πρότυπα 173 και αναθεωρημένα πρότυπα GB που έχουν κυκλοφορήσει 2019-06-16 - Σύμφωνα με πρόσφατο τύπο του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, ...
τα επιχειρησιακά πεδία των διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC ενημερώνονται τα επιχειρησιακά πεδία των διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC ενημερώνονται 2019-05-30 - σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της CNCA, πεδίο εφαρμογής ...
Η Geely δημιούργησε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γερμανία Η Geely δημιούργησε κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Γερμανία 2019-05-18 - Σύμφωνα με την Κίνα News Service Πεκίνο τον Μάιο 16 ότι ...
Κανόνες εφαρμογής για τον εξοπλισμό αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών Κανόνες εφαρμογής για τον εξοπλισμό αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών 2019-05-06 - Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Κίνας Πιστοποίησης ...
επιχειρηματικά πεδία των εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC της Κίνας ενημερώνονται επιχειρηματικά πεδία των εργαστηρίων δοκιμών για τα προϊόντα CCC της Κίνας ενημερώνονται 2019-04-29 - επιχειρησιακά πεδία των επιλεγμένων εργαστηρίων δοκιμών για την Κίνα CCC ...

Υποστήριξη

Unterstützung

Εργάζεστε με το ρυθμό σας. Μπορείτε να χειριστείτε τα έργα σας ανεξάρτητα μέσω της πύλης μας, καθώς και να ενημερωθείτε για την προσωπική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, δεσμευθήκαμε στην ευκαιρία να σχεδιάσουμε τις δικές σας διαδικασίες

Ηλεκτρονική διαχείριση

Ηλεκτρονική διαχείριση

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τη δική σας διαδικασία πιστοποίησης, χωρίς όμως να χάσετε την τεχνογνωσία ή την υποστήριξη έμπειρων εργαζομένων. Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει σχεδιαστεί για διάφορες πιστοποιήσεις και σας προσφέρει λίστες ερωτήσεων, καθώς και έτοιμες φόρμες και πίνακες, καθώς και μια ενότητα για την αποσαφήνιση ανοικτών ερωτήσεων με έναν από τους υπαλλήλους μας.

Αλλαγή πιστοποίησης

Αλλαγή πιστοποίησης

Στον γρήγορο χρόνο μας οι αλλαγές στην επιχειρηματική ζωή είναι μια συνεχής συνοδεία. Μπορεί να καταστραφεί πολύ γρήγορα. Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί λόγοι γι 'αυτό. Το ΕΣ παρέχει μια επισκόπηση της συμμόρφωσης κατά τις αλλαγές.

Συνεργασία

Συνεργασίες

Έχουμε μόνο περιορισμένο χρόνο και οικονομική δυνατότητα και θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, οι συνεργασίες έχουν νόημα μόνο μεταξύ των σχετικών οργανισμών. Αυτά έχουν μια αξιόπιστη δομή, καθώς και μια καλή διαπροσωπική αρμονία.

Πήγαινε στην κορυφή